Search
Close this search box.

Normes d'ús i política de cancel·lació

Normativa d’ús de l’espai

L’espai API Center es constitueix com un espai físic de titularitat privada, la missió del qual és esdevenir un centre de trobada de professionals del sector immobiliari principalment que faciliti el networking, la formació i la difusió de coneixement envers el sector en particular i la ciutadania en general.

És, per tant, un espai obert a qualsevol persona (professional o particular) que vulgui participar de les activitats que en ell es desenvolupen.

L’API Center es troba ubicat al centre de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 622) a peu de carrer i al mateix edifici on resideixen les dues entitats promotores del mateix: El COAPI i l’AIC.

Aquesta normativa pretén definir –d’una banda– el bon funcionament general de la totalitat de l’espai i –de l’altra– de cadascuna de les zones o àrees de treball específiques que conformen els diferents espais de l‘API Center. 

I. Normativa general del centre. Àrees comunes.

L’horari d’accés a l’API Center queda restringit a la següent franja horària:

 • Matins de 10h a 14h
 • Tardes de 16h a 20h
 

L’API Center és un centre multi-disciplinar en el que es realitzen diferents actes que poden coincidir simultàniament en el temps, per tant, el correcte ús de les instal·lacions és un benefici per a els usuaris. Els següents punts pretenen informar sobre les normes bàsiques de convivència en els espais comuns del centre:

 • Ús de telèfon mòbil a les zones comunes: S’aconsella evitar mantenir converses telefòniques a les zones comuns del centre per respecte a la resta d’usuaris exceptuant –com és lògic- les diferents àrees de treball habilitades per a tals efectes.
 

Si no fos possible, es recomana sempre fer un ús moderat del to de veu al llarg de la conversa.

 • Begudes i menjar a les zones comuns: Per motius d’higiene i seguretat, queda prohibit beure i/o menjar a qualsevol dels espais comuns del centre a excepció de la zona d’office i Meeting Point on es detallen més endavant dins aquest document les normes específiques en aquest àmbit dins de cada espai.
 • Ús i cura dels espais comuns: El bon ús del mobiliari i espais físics del centre és un benefici per a tots els usuaris.
 

Un ús indegut dels espais o dels espais físics (inclòs mobiliari, màquines de vending, material tècnic o d’altres) pot suposar l’expulsió permanent del centre i la reclamació dels possibles danys a l’usuari que els hagi ocasionat.

 • Convivència i respecte dins els espais comuns: l’API Center i les organitzacions de les que depèn vetllen pel respecte i la bona convivència de les persones que l’utilitzen o treballen en ell. No són tolerables comportaments discriminatoris envers cap persona per motius de religió, gènere, edat o d’altres creences.
 • Reciclatge i sostenibilitat: l’API Center és un espai compromès amb la sostenibilitat i el medi ambient. Per aquest motiu es posen a disposició de l’usuari punts de reciclatge de brossa i paper. Fer un ús correcte dels mateixos és un benefici per la societat en general i per a tots els usuaris del centre en particular.
 
II. Normativa general del centre. Àrees comunes.
 
 • Zona de recepció
 
L’API Center compta amb personal de recepció per atendre qualsevol necessitat que pugui tenir l’usuari en qualsevol moment.
 
A l’entrada, si us plau, espereu a ser atesos abans d’accedir a la resta d’instal·lacions. Si hi ha més usuaris en aquell mateix moment a la zona de recepció, si us plau, espereu el vostre torn per a ser atesos.
 
Per solucionar qualsevol dubte o problema, dirigiu-vos al personal per a que us puguin ajudar.
 
 • Àrea social (Meeting Points + Espai API) 
 
L’àrea social és un espai de convivència que l’API Center posa a disposició dels seus usuaris per a poder prendre un descans entre reunions o hores de feina. En cap cas és una zona habilitada per mantenir reunions o desenvolupar tasques laborals.
 
Es prohibeix menjar o beure (tret de petits snacks, cafès o refrigeris comprats a les màquines de vending del centre habilitades per als usuaris) en aquest espai.
 
Si es prenen cafès, refrigeris o snacks de les màquines de vending, es prega no deixar restes a la zona (papers, embolcalls, gots de cafè o llaunes). L’API Center habilita diferents punts de reciclatge per a que l’usuari pugui deixar l’espai tal i com l’ha trobat un cop l’hagi utilitzat.
 
 • Zona office i vending
 
L’API Center disposa d’una zona d’office habilitada per tal que els seus usuaris puguin comprar i prendre cafè, snacks o petits refrigeris.
 
La zona d’Office i Vending no és una zona habilitada per a fer dinars, a més, queda prohibit l’accés a les instal·lacions amb menjar o begudes de l’exterior a excepció de l’aigua que cada usuari pugui portar per a consum propi.
 
L’ordre i cura d’aquest espai és indispensable per al bon ús del mateix. Es prega no deixar restes a la zona (papers, embolcalls, gots de cafè o llaunes), l’API Center habilita diferents punts de reciclatge perquè l’usuari pugui deixar l’espai tal i com l’ha trobat un cop l’hagi utilitzat.
 
Les màquines de cafè i vending estan a disposició de tots els usuaris del centre, per la qual cosa fer un correcte ús de les mateixes és indispensable per la correcta convivència al mateix.
 
Si sorgeix qualsevol problema amb elles, si us plau, dirigiu-vos al personal de recepció perquè us puguin donar una solució.
 
 • Zona d’accés planta soterrani
 
La zona d’accés a la planta soterrani ha de ser una zona de pas. Es prega no parar-se a parlar per telèfon en aquesta àrea ni mantenir converses que dificultin el pas a la resta d’usuaris del centre.
 
 • Altres
 
Recollim en aquest apartat la normativa de diferents elements a tenir en compte malgrat no poder ser considerats àrees o zones físiques de l’espai:
 
 1. Ascensor: L’ascensor és d’ús prioritari per a persones amb problemes de mobilitat puntuals o de mobilitat reduïda. T’aconsellem l’ús de les escales per accedir a les diferents zones de l’API Center sempre que sigui possible.
 2. Wi-Fi: Disposes de wi-fi gratuïta durant la teva estada a l’API Center. Per accedir-hi pots demanar el teu accés a la zona de recepció. L’Equip de l’API Center te’l facilitarà si així ho sol·licites.
 3. Reciclatge: L’API Center és un espai compromès amb el medi ambient. Trobaràs en diferents punts del mateix, contenidors per separar la brossa. Et demanem que els utilitzis i classifiquis la teva brossa abans de desfer-te’n d’ella.
 
III. Normativa específica. Àrees de treball. 
 
L’API Center disposa de diferents zones de treball a disposició dels seus usuaris. A continuació detallem la normativa de cadascun d’aquests espais:
 
 1. Auditori
 

L’API Center disposa d’un auditori habilitat per a més de 90 persones, per aquest motiu, és important seguir aquestes normes durant el seu ús:

 • Evita mantenir un to de veu elevat per respecte als possibles altres usuaris del centre a l’arribada i sortida del centre.
 • Evita mantenir converses telefòniques en aquesta zona.
 • En el moment de l’accés, dirigeix-te directament a la zona de butaques i ocupa el teu lloc.
 • Un cop finalitzi l’acte, si us plau, abandona les instal·lacions en ordre i evitant generar molèsties a la resta d’usuaris del centre.
 • Queda prohibit menjar o beure en aquesta àrea en cap moment.
 • Tingues cura del mobiliari i deixa’l en el mateix estat que l’has trobat.
 
      2. Aules de formació

L’API Center disposa de dues sales de formació habilitades en les seves instal·lacions. Per mantenir un correcte ús de les mateixes, has de tenir en compte que:

 • En el cas de ser usuari de les mateixes, t’has de dirigir a la seva ubicació directament un cop accedeixis a l’API Center evitant fer servir un to de veu elevat o converses telefòniques durant el recorregut que mantindràs al llarg de les zones comuns del centre.
 • Un cop finalitzi el curs al que has assistit, si us plau, abandona les instal·lacions en ordre i evitant generar molèsties a la resta d’usuaris del centre.
 • Queda prohibit menjar o beure en aquesta àrea en cap moment.
 • Tingues cura del mobiliari i deixa’l en el mateix estat que l’has trobat.
 • Les sales de formació no són espais destinats a la realització d’altres activitats que no siguin estrictament formatives o per a la realització de reunions de grups elevats de persones. Queda, per tant, prohibit l’ús de les mateixes per a realitzar d’altres activitats diferents a les anteriorment citades.
 
      3. Sala de reunions

L’API Center disposa d’una sala de reunions per a 4 persones equipada amb pantalla de videoconferències i/o projecció de documentació.

 • En el cas de ser usuari de la mateixa, t’has de dirigir a la seva ubicació directament un cop accedeixis a l’API Center evitant fer servir un to de veu elevat o converses telefòniques durant el recorregut que mantindràs al llarg de les zones comuns del centre.
 • Un cop finalitzis el seu ús, si us plau, abandona les instal·lacions en ordre i evitant generar molèsties a la resta d’usuaris del centre.
 • Queda prohibit menjar o beure en aquesta àrea en cap moment.
 • Tingues cura del mobiliari i deixa’l en el mateix estat que l’has trobat.
 • Deixa l’espai tal i com l’has trobat un cop l’hagis fet servir. Evita deixar cap tipus de material o papers a les taules o d’altres àrees de la sala.
 • L’ús de la pantalla de videoconferències o projecció és d’ús lliure durant el període de reserva de la mateixa. Aquesta ha de quedar tancada un cop finalitzada la reunió que es dugui a terme.
 • Qualsevol problema que pogués sorgir amb els elements de la sala de reunions ha de ser immediatament comunicat a l’equip d’API Center. Ells valoraran la millor opció en cada moment per al correcte esdevenir de la teva reserva.
 • Els elements utilitzats (comandament a distància, passa-diapositives, etc.) han de quedar guardats al mateix lloc on es van trobar un cop s’accedeixi a la sala.
 
     4. Zona coworking

A l’API Center trobaràs 12 llocs de treball a la zona de coworking habilitats per a la realització de tasques laborals habituals.

 • En el cas de ser usuari de la mateixa, t’has de dirigir a la seva ubicació directament un cop accedeixis a l’API Center evitant fer servir un to de veu elevat o converses telefòniques durant el recorregut que mantindràs al llarg de les zones comuns del centre.
 • Queda prohibit menjar o beure en aquesta àrea en cap moment.
 • Tingues cura del mobiliari i deixa’l en el mateix estat que l’has trobat.
 • Deixa l’espai tal i com l’has trobat un cop l’hagis fet servir. Evita deixar cap tipus de material o papers a les taules.
 • En aquesta àrea està permès realitzar o rebre trucades telefòniques, però –si us plau- recorda que és un espai compartit amb d’altres persones, per tant, fes servir un to moderat durant les mateixes i evita possibles molèsties innecessàries a d’altres possibles usuaris.
 • Cada lloc de treball serà assignat en cada moment de la reserva pel personal d’API Center i es farà de forma individual per a cada persona.
 • La zona de coworking no és una àrea de reunions i està destinada a treball individual que cada persona pugui necessitar en un moment concret. Intenta no interferir en la feina de les altres persones durant el seu ús.
 
     5. Zona Proptech
 
A l’API Center trobaràs una Zona Proptech destinada a la difusió de coneixement tecnològic en l’àmbit immobiliari. Per a un correcte ús d’aquesta zona:
 
 • En el cas de ser usuari de la mateixa, t’has de dirigir a la seva ubicació directament un cop accedeixis a l’API Center evitant fer servir un to de veu elevat o converses telefòniques durant el recorregut que mantindràs al llarg de les zones comuns del centre.
 • Queda prohibit menjar o beure en aquesta àrea en cap moment.
 • Tingues cura del mobiliari i deixa’l en el mateix estat que l’has trobat.
 • Les pantalles i projeccions que es realitzen són responsabilitat de l’equip de l’API Center i en cap cas es podran fer servir per a ús personal.
 
    6. Zona consigna
 
L’API Center posa a la teva disposició consignes perquè puguis guardar les teves pertinences en el cas que ho consideris necessari.
 
El seu ús queda supeditat a l’horari de l’API Center (de 10h a 14h i de 16h a 20h), per la qual cosa intentar accedir fora d’aquest horari no serà possible. Qualsevol pertinença que no es reculli en aquesta franja horària quedarà sense possibilitat de recollida fins a la següent hora d’apertura del centre.
 
El personal d’API Center no es fa responsable de possibles pèrdues de material que es poguessin ocasionar.
 
Per a reservar una consigna t’has de dirigir al personal de recepció de l’API Center de forma personal. Ells t’explicaran el funcionament i normativa si és necessari.
 
L’Equip de l’API Center us agraeix la vostra col·laboració en el compliment d’aquesta normativa.
 

Política de cancel·lació

Si necessites cancel·lar la teva reserva, et demanem que ens ho notifiquis amb –com a mínim- 48 hores d’antelació enviant un mail a info@apicenter.cat dins del nostre horari laboral.
 
No es realitzaran reemborsaments per cancel·lacions fetes amb menys de 48 hores del començament de la reserva i la mateixa quedarà anul·lada sense possibilitat de reprogramar-la en dates posteriors.
caCatalà