Search
Close this search box.

Política de privadesa

TECNO API 5.0 SLU com a responsable del tractament, a través de la plataforma www.apicenter.cat, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques pel que fa a les dades personals , objecte de tractament per l’empresa, d’acord amb el Reglament General de Protecció de dades (679/2016) i la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades i garantia dels drets digitals.

TECNO API 5.0 SLU només tracta dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d’acord amb bases jurídiques que permeten la licitud del tractament. Així mateix, han adoptat les mesures de seguretat oportunes i apropiades per a la protecció dels drets i llibertats de les persones interessades.

A continuació, s’ofereix una informació addicional i ampliada respecte a activitats de tractament específiques, realitzades a través del vostre lloc web:

Responsable del tractament

  • Identitat: TECNO API 5.0 SLU
  • CIF: B66765298
  • Adreça Postal: GRAN VIA DELS CORTS CATALANS, 622, ENT – 08007 BARCELONA
  • Correu electrònic: info@apicenter.cat

 
Finalitat del tractament de les vostres dades, legitimació del tractament i conservació

A TECNO API 5.0 SLU tractarem les vostres dades amb les finalitats següents:

  • Atendre les vostres sol·licituds d’informació a través del nostre e-mail de contacte i enviar-li el nostre newsletter legitimats pel consentiment que ens presta en posar-se en contacte amb nosaltres i subscriure’s al nostre butlletí informatiu. Article 6.1.a) RGPD 2016/679.
  • Gestionar la seva alta com a Usuari de la nostra plataforma i prestar-li els nostres serveis a través d’aquesta, legitimats per la relació contractual per a la prestació de serveis. Article 6.1.b) RGPD 2016/679.


Un cop complerta la finalitat per la qual es va dur a terme el tractament de les seves dades, aquestes es destruiran i només seran conservades les necessàries per dur a terme reclamacions o donar compliment a les normatives aplicables. En el cas de les dades necessàries per dur a terme comunicacions comercials, es mantindran les mateixes fins als terminis que determini la legislació o fins al moment en què l’interessat s’oposi al tractament.

Destinataris de les vostres dades

Les vostres dades podran ser cedides a tercers col·laboradors/entitats del grup/etc. de TECNO API 5.0 SLU. Per a tota la resta, no es preveu cap altre tipus de cessió de dades a tercers en cap cas, excepte quan hi hagi una obligació legal.

Transferències internacionals

No hi ha previstes transferències internacionals de dades.

Decisions automatitzades incloses l’elaboració de perfils

TECNO API 5.0 SLU, no duu a terme la presa de decisions automatitzades i tampoc l’elaboració de perfils.

Drets de l’interessat

Com a usuari de TECNO API 5.0 SLU té dret a:

  • Accés, rectificació i supressió, a la limitació del tractament, a la portabilitat de les dades i d’oposició al tractament, en el moment que cregui que no són necessaris per tal de ser recollits.
  • A sol·licitar la limitació del tractament, només es conservaran les dades estrictament necessàries per portar a l’exercici les reclamacions.
  • Retireu el vostre consentiment, en qualsevol moment.

Per procedir a l’exercici de drets cal que us poseu en contacte amb nosaltres a la nostra adreça de correu electrònic dpd@apiplataforma.com.

Si considereu que els vostres drets de protecció de dades han estat vulnerats teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través del vostre lloc web www.aepd.es.

caCatalà